• Nieuws

    Nieuws

Uitvoeringen

Vanwege de Covid-19 pandemie en de onzekere situatie hoe dit zich de komende maanden gaat ontwikkelen, is er nog geen planning gemaakt van op handen zijnde voorspeelmomenten/uitvoeringen. Zo gauw de situatie dit toelaat zal hierover berichtgeving volgen.

Examens

Na één jaar van onderbreking van de mogelijkheid om examens te doen, vinden dit jaar weer de jaarlijkse Epta graadexamens plaats  www.eptanederland.nl/graadexamens.

Van pianolespraktijk René van de Laar nemen 13 leerlingen deel aan de landelijke graadexamens waarvan 1 A1,  4 A2, 6 B1, 1 B2  en één D2 examen. Er is vanwege de Covid-19 pandemie, gekozen voor een andere opzet. Zie hiervoor www.eptanederland.nl/graadexamens.

De EPTA (European Piano Teachers Association) is een vereniging  van gediplomeerde pianodocenten met o.a. als doel het algemene niveau van pianospelen in  Nederland op peil  te houden en organiseert jaarlijks landelijke graadexamens in diverse  steden verspreid  over het hele land  (www.eptanederland.nl).

 

Logo
Koudemaas 15
5735 CW
Aarle-Rixtel
Email
info@renevandelaar.com
Telefoon
+31 (0)6 2895 7468
Epta